aksamak

nsz
1. 跛, 瘸: Attan düştüğünden beri aksıyor. 自打他从马上摔下来之后腿就瘸了。Topalla gezen aksamak öğrenir. 成́ 跟着瘸子学跛腿, 跟着巫婆跳大神。
2. 转́ 进展不顺利, 遇到麻烦, 运转不正常, 受阻, 出毛病: İsler aksamıyor. 事情进展顺利。Yolun yapılması yağmurlar yüzünden aksıyor. 筑路工作因雨而受阻。Yürek aksadı. 心脏出了毛病。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • aksamak — nsz 1) Hafifçe topallamak 2) mec. Bir iş gereği gibi yürümemek, geri kalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • axsamak — aksamak, topallamak. I, 276 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • aksama — is. Aksamak işi Aradan yedi sekiz ay geçmiş, hiç aksama olmamıştı ödemelerde. Y. Z. Ortaç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • topallamak — nsz 1) Bacağındaki sakatlık sebebiyle seker gibi veya iki adımda, bir yana eğilerek yürümek Öyle topallar gibi değil ama bir garip yürüyordu. Ç. Altan 2) mec. İşler gerektiği gibi yürümemek, aksamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tutukluk yapmak — 1) silah çalışmaz olmak 2) aksamak, doğru dürüst veya istenen ölçüde gitmemek En çok da kaleminin hiç tutukluk yapmamasına seviniyordum. C. Uçuk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ağsamak — topallamak, aksamak …   Beypazari ağzindan sözcükler

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.